Hurtownia Ben Jerzy Drobot
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53a

RODO-obowiązek informacyjny Informacje dotyczące danych osobowych.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Ben Jerzy Drobot
   (w skrócie Hurtownia Ben ) z siedzibą w Rzeszowie (35-326) ul. Rejtana 53a, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem  sklep.benbaby.pl  , witryny  benbaby.pl
   oraz fanpage:  facebook.com/benbaby.poland/
   Adres do korespondencji jak wyżej.
   NIP: 8130204722
   Od dnia 2018.05.25 będzie możliwość skontaktowania się z Hurtownią Ben za pośrednictwem adresów:
   adres e-mail:  sklep @ benbaby.pl
   adres pocztowy:  Hurtownia Ben Jerzy Drobot 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53a.
  2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Pani/Pana w naszej firmie.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Hurtownię Ben, ponieważ jest to niezbędne do wykonania świadczeń a w szczególności
   • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zakupowej, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedawane przez naszą firmę.
   • zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych.
   • realizacji umów zawartych w ramach umów sprzedaży z innymi Klientami w modelu dropshippingu lub w ramach umowy sprzedaży z naszą firmą.
   • obsługi reklamacji w przypadku gdy Pani/Pan złoży taką reklamację.
   • obsługi zgłoszeń które do nas będą kierowane (np. przez formularz kontaktowy).
   • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy również w celach:

   • monitorowania Pani/Pana aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Pani/Pana aktywnością na naszej platformie handlowej.
   • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego towarów i usług znajdujących się w ofercie Hurtowni Ben.
   • kontaktowania się z Panią/Panem i za Pani/Pana zgodą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji przez e-mail, pocztę tradycyjną oraz telefon.
   • zapewnienia obsługi usług płatniczych.
   • zapewnienia bezpieczeństwa usług które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną.
   • organizowania akcji promocyjnych w których Pani/Pan może brać udział.
   • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
   • przechowywania danych w celu ich archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności.
   • zapisywania danych w plikach cookies jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
  4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie.
   Pani/Pana dane będziemy przetwarzać dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody lub do czasu w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane.
  5. Dane osobowe jakie wymagamy od Pani/Pana do wykonywania umowy sprzedaży towarów i usług:
   • login, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres, imię i nazwisko.
   • dodatkowo w przypadku firm: informacja o firmie, adres, numer NIP firmy.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
   • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
   • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sklep @ benbaby.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej: Hurtownia Ben Jerzy Drobot 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53a.

  7. Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.